سازدهنی

تاریخ: پنجشنبه 28/11/1389 ساعت: 00:01 بازدید: 333 نویسنده: میثم

تاریخچه سازدهنی کروماتیک:

سازدهنی کروماتیک (Chromatic) در سال 1918 اختراع شد و در دهه 1930 و 1940 به خصوص در اروپا، بسیار مشهور شد. به هر حال هارمونیکا، سالیان سال است که در دستان میلیونها نوازنده بوده است و صدای آن بیانگر احساسات، هیجانات، شادی ها، غمها و آرامش آنها بوده و خواهد بود.موضوعات:سازدهنی کروماتیک ,
تاریخچه-سازدهنی-کروماتیک تاریخچه-سازدهنی-کروماتیک تاریخچه-سازدهنی-کروماتیک تاریخچه-سازدهنی-کروماتیک تاریخچه-سازدهنی-کروماتیک امتیاز : 613 دیدگاه(0)

تاریخ: چهارشنبه 27/11/1389 ساعت: 23:57 بازدید: 387 نویسنده: میثم

مطرح ترین نوازندگان کروماتیک:


بزرگترین نوازندگان هارمونیکای کروماتیک ، Stevie Wonder، Robert Bonfiglio و Larry Adler هستند و گروه 'جری مورادز هارمونیکتز' (Jerry Murad’s Harmonicats)، بسیاری از قطعات کلاسیک را به صورت کوارتت هارمونیکا اجرا کردند.موضوعات:سازدهنی کروماتیک ,
مطرح-ترین-نوازندگان-کروماتیک مطرح-ترین-نوازندگان-کروماتیک مطرح-ترین-نوازندگان-کروماتیک مطرح-ترین-نوازندگان-کروماتیک مطرح-ترین-نوازندگان-کروماتیک امتیاز : 759 دیدگاه(0)

تاریخ: چهارشنبه 27/11/1389 ساعت: 23:55 بازدید: 515 نویسنده: میثم

سازدهنی کروماتیک (Chromatic Harmonica) :


این نوع از سازدهنی در گام کروماتیک است و همانطور که انتظار می رود تمام نت های گام کروماتیک اعم از پرده و نیم پرده توسط آن قابل اجرا است. از نظر ظاهر این نوع سازدهنی دارای یک کلید در انتهای آن است که با فشردن آن چه در حالت مکش و چه در حالت دمش نت مربوط به هر سوراخ نیم پرده بالاترنواخته می شود.


این نوع ساز برای قطعاتی مناسب است که ملودی قطعه دارای گامی بیش از هفت نت است.به همین دلیل این ساز معمولا در موسیقی پاپ، جز و کلاسیک استفاده می شود. 'ژان توتس تیلماتز' (Jean Toots Thielemans)؛ یکی از بزرگترین نوازندگان این ساز به سبک جز است و سبک او، تحولی در نوازندگی این ساز ایجاد کرد. موضوعات:سازدهنی کروماتیک ,
سازدهنی-کروماتیک-(Chromatic-Harmonica)- سازدهنی-کروماتیک-(Chromatic-Harmonica)- سازدهنی-کروماتیک-(Chromatic-Harmonica)- سازدهنی-کروماتیک-(Chromatic-Harmonica)- سازدهنی-کروماتیک-(Chromatic-Harmonica)- امتیاز : 894 دیدگاه(0)

صفحات مطالب

1|